T-Mobile hlásí dobré výsledky za 3. čtvrtletí 2012

T-Mobile hlásí dobré výsledky za                             3. čtvrtletí 2012

 • Tarifní zákazníci tvoří více než 55 % z celkového počtu 5,4 milionu zákazníků
 • Objem nehlasových datových služeb se zvýšil o více než 111 %
 • Finanční ukazatele se vyvíjely podle očekávání

T-Mobile Czech Republic si ve 3. čtvrtletí 2012 udržel svou pozici na trhu i přes obtížné tržní podmínky. K dosažení uspokojivých výsledků přispěl trvalý tlak na efektivitu
a snižování nákladů společně s efektivní marketingovou strategií. Operátorovi se podařilo stabilizovat zákaznickou základnu, přičemž počet tarifních zákazníků se zvýšil na současných více než 55 % z celkového počtu 5,4 milionu. Celkové tržby za prvních 9 měsíců zůstaly na stabilní úrovni, když dosáhly 19,8 miliard Kč. Průměrná měsíční útrata zákazníků (ARPU) navázala na vývoj v předchozích letech – v porovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 2,6 %, což je důkazem neustále se zlepšujícího poměru hodnoty vůči vynaloženým prostředkům, který se vyvíjí ve prospěch zákazníků. Objem nehlasových datových služeb se za prvních devět měsíců roku zvýšil o více než 111 % v porovnání se stejným obdobím roku předchozího, což dokládá zvyšující se význam těchto služeb pro zákazníky.

„Vývoj ve 3. čtvrtletí roku 2012 nás potěšil. Výsledky jsou pozitivním signálem v nepříznivém prostředí a ukazují, že jsme na dobré cestě k dosažení našich cílů pro rok 2012,“ řekl Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile.

Zákazníci: objem využívaných služeb se zvyšuje, náklady a churn klesají
Ke konci 3. čtvrtletí 2012 obsluhoval T-Mobile Czech Republic více než 5,4 milionu mobilních zákazníků. Počet tarifních zákazníků přesáhl 3 miliony a činí tak více než 55 % z celé zákaznické základny, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %. Již tak velice nízký měsíční podíl zákazníků, kteří se rozhodli odejít k jinému operátorovi (tzv. churn), se dále snížil na 1,1 %.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile Televize ještě levnější

Mobilní zákazníci provolali měsíčně v průměru 132 minut, meziročně tedy o 5,6 % více. Objem datových služeb za prvních devět měsíců vzrostl o více než 111 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Počet pevných přípojek se meziročně zvýšil o 12,9 % na 105 tisíc.

Zákazníci

Počet mobilních zákazníků Pozn.  30. 9. 2012 30. 9. 2011 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Počet zákazníků (tis.) 5 415 5 399 0,3 %
Tarifní zákazníci (tis.) 3 003 2 844 5,6 %
Twist zákazníci (tis.)  2 412  2 554  -5,6 %
Noví zákazníci (tis.) 38 -27 n/a
Tarifní zákazníci (tis.) 55  21 n/a
Twist zákazníci (tis.) -16 -48 -66,7 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby (%) 1,1 %  1,3 % -0,2 p.b.

Finanční výsledky
Za období od ledna do září 2012 vykázal T-Mobile celkové tržby ve výši 19,8 mld. Kč, což představuje pokles o 1,1 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z toho tržby za mobilní služby dosáhly 17,9 mld. Kč. Ukazatel EBITDA zůstal na srovnatelné úrovni jako v roce 2011 a za první tři čtvrtletí roku 2012 činil 9,4 mld. Kč. Pozitivní vliv na finanční výsledky měla zejména větší efektivita a efektivní marketingová strategie. Ve třetím čtvrtletí T-Mobile přistoupil ke změně své účetní metodiky, což mělo pozitivní dopad ve výši 355 mil. Kč na tržby za služby a ukazatel EBITDA. 

Stejně jako v loňském roce došlo i za prvních devět měsíců tohoto roku k poklesu měsíční průměrné útraty zákazníků (meziročně o 2,6 %). Růst objemu využívaných datových služeb zase stojí za výrazným zvýšením podílu nehlasových datových služeb na tržbách za mobilní služby (o 2 procentní body na 27 %).

Finanční výsledky (v Kč)

Pozn. Q1 – Q3/12  Q1 – Q3/11 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby – integrované (mil.)  19 793 20 020 -1,1 %
Tržby za mobilní služby (mil.) 17 910  18 577 -3,6 %
Upr. EBITDA – integrovaná (mil.)  9 439 9 506 -0,7 %
Upr. EBITDA marže (celkové tržby) (%) 47,7 % 47,5 % 0,2 p.b.
ARPU – mobilní služby  370 380 -2,6 %
Tarifní zákazníci 552 586 -5,8 %
Twist zákazníci 146 152 -3,9 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU (mobilní služby) (%) 27 %  25 % 2 p.b.
MoU na zákazníka měsíčně (min.)  132 125 5,6 %
Mohlo by Vás zajímat:  TELEFÓNICA A T-MOBILE OZNAMUJÍ PODPIS DOHODY O SDÍLENÍ 2G A 3G SÍTÍ

Pozn.: Bez zohlednění vlivu změny účetní metodiky se celkové tržby – integrované meziročně snížily o 2,9 % a ukazatel ARPU – mobilní služby o 4,5 %.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 Extra výhody lidem před Vánoci ušetří téměř 70 milionů korun

Vánoce budu pro všechny u O2 ještě bohatší. Operátor nachystal pro své zákazníky mnoho výhod ideálních pro nákup vánočních dárků....

Zavřít