Společnost Telefónica se stala TOP Zaměstnavatelem roku 2013

  • Telefónica obsadila první příčku poprvé ve své historii
  • společnost podporuje motivovanost zaměstnanců řadou programů, jako například manažerský program People Leaders nebo program Talentum zaměřený na studenty a absolventy

Nejvyšší příčku v jedenáctém ročníku celorepublikové soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku získala Telefónica Czech Republic. Společnost Telefónica obsadila první místo poprvé ve své historii, oproti loňskému roku se zlepšila o dvě příčky. Do letošního ročníku se přihlásilo 88 firem. Společnosti byly hodnoceny na základě dotazníku vycházejícího z metodiky PwC Saratoga.

Hodnocení sleduje kromě kvality personální práce také celou řadu dalších ukazatelů, jako například počet hodin školení na jednoho pracovníka, objem prostředků věnovaných na zaměstnanecké výhody, objem mzdových nákladů a v neposlední řadě i výši prostředků věnovaných na charitativní účely .

Velmi mě těší, že v této revoluční době, kdy se mění telekomunikační trh, jsme dosáhli tak revolučního výsledku. Naše vítězství je výsledkem mnoha iniciativ, které pro naše zaměstnance realizujeme,“ říká Ctirad Lolek, ředitel divize Lidské zdroje ve společnosti Telefónica.

V oblasti motivovanosti zaměstnanců se společnost Telefónica zaměřuje především na následující aktivity:

  • Role manažera je v této době stále důležitější, proto se společnost Telefónica soustředí na rozvoj manažerských dovedností. Ten je podporován například programem People Leaders, který má za cíl zvyšovat úroveň řízení jednotlivých manažerů. Tímto programem prošly již stovky manažerů včetně členů nejvyššího vedení.
  • Budování hrdosti na značku u zaměstnanců. A to jak inovativními kroky na českém trhu, tak podporou zaměstnanců v tom, aby využívali firemní produkty a služby. To vše je podpořeno také kvalitním systémem flexibilních benefitů, ve kterém si každý zaměstnanec může ročně libovolně rozdělit 18 tisíc korun mezi různé aktivity.
  • Investice do vzdělávání a rozvoje všech zaměstnanců. Společnost nabízí řadu zajímavých nástrojů, které zaměstnanci mohou využít pro svůj vlastní rozvoj. Jedná se například o talentové programy a interní expertní kurzy, jako je sales akademie nebo seminář technici pro netechniky. Vše je postaveno na proaktivním přístupu zaměstnance, který je primárně zodpovědný za svůj rozvoj. K tomu mu slouží například Plán osobního rozvoje.
  • Díky programu Talentum přichází do společnosti mladí lidé. V rámci tomuto programu firma nabízí studentům stáže v rámci projektu Internship, absolventům je určený Evropský Graduate Program. Díky těmto programům přicházejí do společnosti lidé s inovativními myšlenkami a postoji, kteří přinášejí nový pohled nejen na digitální technologie.
  • Podpora dobrovolnictví mezi zaměstnanci. Za více jak deset let fungování Nadace Telefónica darovali zaměstnanci přes 5 milionů korun na pomoc rozvoji místní komunity. Zároveň věnovali více než 76 tisíc hodin svého času na podporu veřejně prospěšných projektů. Stovky zaměstnanců jsou navíc zapojeny v komunitním projektu Think Big, kde jako mentoři dávají odborné i lidské rady mladým lidem, kteří svými projekty chtějí změnit své okolí k lepšímu.
  • V současné době, kdy je nutné snižovat provozní náklady, se společnost Telefónica snaží co nejcitlivěji jednat se zaměstnanci, kteří z důvodu organizačních změn musí být propuštěni. Všem těmto zaměstnancům je určeno odstupné ve výši tří až třinácti průměrných měsíčních platů. V rámci outplacementového programu dostávají také služby odborných personálních poradců.
Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica Czech Republic – Finanční výsledky za leden až září 2011

„Naše vítězství považuji za velký úspěch a věřím tomu, že toto vítězství ještě zvýší naši atraktivitu coby dobrého potenciálního zaměstnavatele. Zároveň si uvědomujeme, že jen motivovaný zaměstnanec může poskytovat nadstandardní podporu našim zákazníků, a to je náš cíl,“ dodává Ctirad Lolek.

Top Zamestnavatel roku 2013

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Největší obavou mladých Čechů je přechod ze školy do profesního života

Většina mladých Čechů je spokojena se svým životem, více jak polovina se však obává, že nebudou mít dost peněz na...

Zavřít