Telefónica v prvním pololetí roku 2013 proměnila český trh mobilního volání

  • V dubnu představila Telefónica revoluční tarify FREE
  • Počet zákazníků smluvních mobilních služeb stoupl v prvním pololetí
    o 95 tisíc, z toho 52 tisíc ve druhém čtvrtletí.
  • Roste počet uživatelů internetového připojení xDSL i podíl chytrých telefonů v síti O2
  • Pokud podmínky aukce kmitočtů zůstanou v takové podobě, která je nyní známa, budeme své zájmy i zájmy našich akcionářů bránit u soudu i Evropské komise

Společnost Telefónica Czech Republic oznamuje své finanční a provozní výsledky za leden až červen roku 2013. Telefónica upevnila svou pozici lídra českého telekomunikačního trhu, když 11. dubna 2013 představila revoluční tarify FREE. Díky extrémně vysokému zájmu o tyto tarify došlo ve druhém čtvrtletí roku k výraznému nárůstu počtu zákazníků smluvních mobilních služeb – společnost jich získala 52 tisíc. Za první pololetí roku získala Telefónica celkem 95 tisíc nových zákazníků smluvních mobilních služeb. Celkový počet zákazníků mobilních služeb na konci června 2013 dosáhl 5 082 000.

Mobilní revoluce přináší výsledky

Na jeden z tarifů FREE přešel již téměř každý třetí rezidentní zákazník smluvních mobilních služeb společnosti Telefónica. Jednoduchá struktura těchto tarifů je pro zákazníky lákavá – většina z nich si vybírá tarif s vyšší útratou oproti svému předchozímu tarifu a využívá maximum výhod tarifů FREE, ať už jde o neomezené volání či o internet v mobilu.

Nárůst zaznamenal i podíl chytrých telefonů v síti O2, který ve druhém čtvrtletí roku 2013 dosáhl 30,4 %. Telefónica spolu s tarify FREE představila nový model prodeje telefonů – službu O2 Mobil, se kterou si každý zákazník může zvolit výši jednorázové platby, kterou uhradí při koupi telefonu. Zbylá část pořizovací ceny telefonu je rozložena do následujících 24 měsíců. Tento přehledný způsob financování si při koupi nového telefonu či tabletu vybírá 30 procent zákazníků O2. Variabilita při výběru výše jednorázové platby a měsíčních splátek mění chování zákazníků, kteří nyní často sahají po výkonnějších modelech telefonů – zatímco průměrná cena telefonu prodaného za hotové činila začátkem května necelých 5 tisíc korun, v případě nákupu s O2 Mobil to bylo téměř 7 tisíc korun. Také díky tomu dosáhl podíl chytrých telefonů na prodejích v 1. pololetí roku 70 %.

Mohlo by Vás zajímat:  Tarify Chytrý NEON jsou od listopadu ještě výhodnější
Rozvíjíme nejmodernější sítě

Společnost v květnu oznámila, že bude pokračovat v rozšiřování pokrytí sítě 4. generace LTE, a to bez ohledu na průběh připravované aukce frekvencí. Od 15. května se pokrytí LTE sítě Telefóniky rozšířilo o řadu oblastí v Praze. Pokrývání Brna začne v říjnu 2013. Společnost plánuje v roce 2013 investovat až do výše 6 miliard Kč, a to zejména do rozvoje nových technologií a sítí 4. generace LTE.

Dobré výsledky hlásí také pevná síť, v níž došlo k meziročnímu nárůstu počtu uživatelů internetového připojení xDSL o 3,1 % na 921 tisíc. Přitom již více než 37 % z celkového počtu rezidentních zákazníků využívá vysokorychlostní připojení VDSL. Počet zákazníků s přípojkou VDSL se v 1. pololetí roku 2013 zvýšil o 50 tisíc. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci června 2013 výše 142 tisíc, meziročně o 2,1 % více.

Aukce kmitočtů

Pokud podmínky aukce zůstanou v takové podobě, která je nám nyní známa, budeme své zájmy i zájmy našich akcionářů bránit u soudu i Evropské komise. Řadu regulačních zásahů, které přináší na telekomunikační trh, totiž dostatečně nezdůvodňují.

V roce 2012 se o frekvence ucházeli čtyři finančně rovnocenní rivalové, proto teď považujeme za neopodstatněné v nové aukci vyčlenit pro nový subjekt část nejlukrativnějšího spektra v pásmu 800 MHz. Regulátor také diskriminuje stávající hráče tím, že je nutní k přijetí nových podmínek pro provoz nynějších mobilních sítí ještě předtím, než se vůbec aukce zúčastní. Přestože regulátor učinil v chystaných podmínkách dílčí změny, což vítáme, nejsou z našeho pohledu dostatečné a neodstraňují pochybnosti o transparentnosti soutěže. Tento krok nevytváří stabilní prostředí pro investice.

Přehled finančních výsledků

Vlastní provozní výnosy (bez zahrnutí vlivu nižších terminačních poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk) se snížily meziročně o pouhá 2,4 %. Celkově se konsolidované provozní výnosy v prvním pololetí roku snížily meziročně o 5 % na 23 905 mil. Kč.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica O2 od února 2011 využívá elektronické faktury ISDOC ve svém nákupu

Díky zvýšené pozornosti věnované mobilním datům se výnosy z mobilních dat (bez zahrnutí textových zpráv a CDMA) meziročně zvýšily o 21,4 %.

Plně srovnatelný finanční ukazatel OIBDA (provozní zisk před zahrnutím finančních nákladů, daní, odpisů a amortizace, bez mimořádných položek) poklesl meziročně o 6,9 %.Výsledný ukazatel OIBDA (včetně mimořádných položek) dosáhl v prvním pololetí roku 2013 výše 9 141 mil. Kč. To představuje meziroční pokles o 10,3 %, který byl ovlivněn mimořádnými účetními položkami (vyšší náklady na restrukturalizaci zaúčtovanými v prvním pololetí roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 a pozitivním vlivem z prodeje 80% podílu v dceřiné společnosti Informační linky v prvním čtvrtletí roku 2012).

Společnost dosáhla nárůstu volných peněžních toků o 7,8 % meziročně při meziročně vyšších investicích o 1,6 %.

Přehled klíčových provozních a finančních ukazatelů
Provozní ukazatele
Počet zákazníků mobilních služeb H1 2012 H1 2013 Meziroční změna
Tarifní zákazníci 3 114 000 3 173 000 + 1,9 %
Zákazníci s předplacenou kartou 1 854 000 1 909 000 + 3,0 %
Celkem 4 968 000 5 082 000 + 2,3 %
Q2 2012 Q2 2013 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 22,9 % 30,4 % + 7,5 p. b.
Noví zákazníci H1 2012 H1 2013
Tarifní zákazníci 64 300 95 000
Zákazníci s předplacenou kartou – 38 300 18 000
Celkem 26 000 113 000

Finanční ukazatele

H1 2012 H1 2013 Meziroční změna
Konsolidované výnosy z podnikání 25 165 23 905 – 5,0 %
Výnosy z mobilních dat (mimo SMS) 1 221 1 482 + 21,4 %
OIBDA 10 195 9 141 – 10,3 %

Pozn.: údaje v mil. Kč.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Připravili jsme pro vás nové webové stránky

Nová prezentace má za úkol návštěvníkům přehledně prezentovat rozdělení služeb a tarifů operátora mezi sítěmi AIR a U:fon. V síti U:fon jsou...

Zavřít