T-MOBILE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2013

T-MOBILE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2013

Téměř 5,7 milionu zákazníků, z toho téměř 57 % tarifních
Více než 450 tisíc klientů si zvolilo nové tarify S Námi
Objem dat přenesených v nejrychlejší síti se opět meziročně zdvojnásobil  

První polovina roku 2013 přinesla významné změny českého telekomunikačního trhu, které znovu a razantně snížily ceny služeb v mobilním sektoru. Spotřeba telekomunikačních služeb se opět zvýšila, zejména pak v oblasti datových služeb. T-Mobile zaznamenal výrazný nárůst počtu mobilních zákazníků – plných 169 tisíc; počet uživatelů se tak meziročně zvýšil na téměř 5,7 milionu. Zákaznická základna v segmentu pevných služeb se meziročně zvýšila na 117 tisíc přístupů. Finanční ukazatele ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku poklesly.

„Rostoucí počet zákazníků i jejich aktivní využívání našich služeb jasně dokazuje, že jdeme správným směrem. Jsme spokojeni i se solidními finančními výsledky, jichž se nám podařilo dosáhnout i přes razantní snížení cen mobilních tarifů,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Opravdu velkou radost pak mám já osobně z toho, že naši zákazníci mohou využívat nejrychlejší síť v ČR, což dokazují již přes rok opakovaně nezávislá měření.“ 

ZÁKAZNÍCI
K 30. 6. 2013 T-Mobile obsluhoval téměř 5,7 milionu zákazníků mobilních služeb, přičemž téměř 57 % (3,2 milionu) tvořili uživatelé tarifní. Předplacenou kartu Twist využívalo ke konci prvního čtvrtletí necelých 2,5 milionu zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se opět snížil, a to na 1,1 %. Počet přístupů přes pevné připojení (hlas a data) vzrostl o 11,4 % na 117 tisíc.

Nejvýraznější změnou v tarifní nabídce se v prvním pololetí stalo uvedení nových neomezených tarifů S námi, které se staly opravdovým hitem. Od jejich představení v dubnu si je aktivovalo více než 450 tisíc zákazníků, přičemž nejvyšší tarif S námi síť nesíť si zvolilo plných 275 tisíc (62 %) z nich.

Mohlo by Vás zajímat:  HRANICE MILIONU UŽIVATELŮ VOLTE V SÍTI T-MOBILE BYLA POKOŘENA

V prvních šesti měsících letošního roku zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 140 minut, což představuje oproti loňskému roku o 5,3 % více. Nárůst spotřeby se projevil ve všech oblastech, tedy jak provolaných minutách, tak počtu SMS. Ovšem zdaleka nejvíce se zvýšil objem přenesených dat – ten se meziročně téměř zdvojnásobil a dosáhl přibližně 2 820 terabytů.

’000 H1/2012 H1/2013 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Počet zákazníků – mobilní služby 5 377 5 667 5,4 %
Tarifní zákazníci 2 949 3 210 8,9 %
Twist zákazníci 2 428 2 456 1,2 %
Noví zákazníci -4 169 n/a
Tarifní zákazníci 76 138 81,6 %
Twist zákazníci -80 30 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,2 % 1,1 % -0,1 p. b.
Tarifní zákazníci 0,4 % 0,3 % -0,1 p. b.

FINANČNÍ VÝSLEDKY 

Ve výsledcích hospodaření T-Mobile se projevilo zejména skokové snížení cen mobilních služeb, kompenzované nárůstem zákaznické báze a zejména interním tlakem na efektivitu.  

V prvním pololetí společnost vykázala celkové tržby za fixní i mobilní služby ve výši 11,8 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb dosáhly 10,1 miliardy Kč. Měsíčně zákazníci utratili za mobilní služby v průměru 300 Kč, což je o plných 17,4 % méně než vloni za stejné období. Růst využívání dat se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který meziročně stoupl o 4,1 procentních bodů na rekordních významných 31,4 %.

 v Kč H1/2012 H1/2013 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby (mil.) – integrované 12 926 11 834 -8,4 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 11 668 10 129 -13,2 %
Upravený ukazatel EBITDA (mil.) (integrované služby) 6 029 5 337 -11,5 %
Upravená EBITDA marže (celkové tržby) 46,6 % 45,1  % -1,5 p. b.
ARPU – mobilní služby 363 300 -17,4 %
Tarifní zákazníci 540 439 -18,7 %
Twist zákazníci 145 120 -17,2 %
Podíl nehlas. služeb na ARPU 27,3 % 31,4  % 4,1 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  František Mala novým marketingovým ředitelem

Informace o dalších aktivitách T-Mobile v prvních šesti měsících letošního roku můžete najít zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Mikrotech nově vstupuje na trh mobilní komunikace

Společnost nabídne výhodné volání s telefonní ústřednou i affiliate program Společnost Mikrotech, provozovatel sítě internetového volání, vstupuje na trh mobilní...

Zavřít