DALŠÍ ZÁKAZNÍCI T-MOBILE VYZKOUŠÍ ELEKTRONICKOU FAKTURU

DALŠÍ ZÁKAZNÍCI T-MOBILE VYZKOUŠÍ ELEKTRONICKOU FAKTURU

Elektronické vyúčtování je zdarma a šetří životní prostředí
Více než 650 tisíc vyúčtování T-Mobile je již vystavováno elektronicky
V pilotním převodu na elektronickou verzi firma osloví dalších 100 000 zákazníků
Ročně vznikne úspora 432 kubíků vody, 12 tun papíru, 30 vzrostlých stromů

T-Mobile, jako společnost, která se zajímá o dopad svého fungování na životní prostředí, připravil na září pilotní převod části svých zákazníků na elektronické vyúčtování. To je  šetrnější vůči životnímu prostředí, navíc je zdarma a klienti jej mají k dispozici rychleji.

Už dnes je měsíčně vystavováno více než 650 000 faktur elektronicky a při nově uzavřené smlouvě přes eShop si tuto formu Vyúčtování u nových tarifů S námi volí téměř 70 % odběratelů. Operátor se proto rozhodl tuto pohodlnou, pro klienty výhodnou a navíc ekologickou verzi vyúčtování nabídnout dalším zákazníkům. Na elektronické vyúčtování pilotně převede 100 000 faktur těch zákazníků, kteří používají e-mail, navštěvují samoobsluhu Můj T-Mobile nebo mají nové tarify. U nových tarifů je tištěná faktura již zpoplatněna, tito zákazníci tedy mohou ušetřit 19,15 Kč měsíčně. Zkušební provoz bude posléze vyhodnocen a následně se společnost rozhodne, jak dál postupovat při širším využití elektronické formy vyúčtování.

„Společnost T-Mobile klade při své činnosti důraz na ochranu životního prostředí, a proto se snaží k ohleduplnosti a šetrnosti vůči planetě motivovat i své zákazníky,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti, a dodává: „Zákazníkům rovněž vysvětlujeme i praktické výhody této formy – elektronická faktura je zdarma, jednoduchá a rychlá. Věříme, že uživatelé tuto pozitivní změnu uvítají.“

Elektronické Vyúčtování samozřejmě mohou využívat i ostatní paušální zákazníci, kterých se tento pilotní převod netýká. Jeho nastavení i užívání je velmi jednoduché a přináší zajímavé a velmi praktické výhody. Pokud by si někdo svým krokem přeci jen nebyl jistý, může si ho na tři měsíce nejprve vyzkoušet. Více na www.t-mobile.cz/evs.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile se zaměří na bezpečnost, nabídne antivir zdarma

KOMUNIKACE 

Všichni klienti, kterých se zářijová změna nastavení týká, budou včas informováni. Komunikace proběhne prostřednictvím informativních bannerů na tištěných fakturách, e-mailem či SMS a připravena je rovněž stránka www.t-mobile.cz/vyuctovanielektronicky. Od října klientům již dorazí pouze elektronické vyúčtování.

Pokud by zákazníkům elektronická forma vyúčtování nevyhovovala, budou mít možnost vrátit se na tištěnou verzi. Stačí poslat SMS VYUCTOVANI A T na číslo 4603 nebo si tištěné Vyúčtování nastavit přes Můj T-Mobile. Tištěné Vyúčtování je však u některých tarifů v souladu s podmínkami zpoplatněno podle ceníku částkou 19,15 Kč s DPH.   

ŠETŘÍME PŘÍRODU, POMOZTE NÁM

T-Mobile je společensky odpovědnou firmou, proto se snaží zákazníky motivovat ke stejnému přístupu. Jedno tištěné vyúčtování má průměrně dva listy papíru, převedením této části zákazníků se tak ušetří ročně 30 vzrostlých smrků a 12 tun papírového odpadu. Nemalá je i úspora energie – 3,4 GWh elektřiny na výrobu papíru (nezahrnuje spotřebu při tisku) obnáší pro představu plný provoz svítící 80 W žárovky po dobu 5 let v kuse. Za zmínku stojí také roční úspora 432 kubíků vody. K zamyšlení vedou také emise vypuštěné do ovzduší při výrobě papíru, při dopravě Vyúčtování služeb a nemalá je samozřejmě i časová úspora.

Pokud časem přejdou všichni zákazníci operátora na elektronické vyúčtování služeb, čísla budou ještě mnohem zajímavější a pro ochranu životního prostředí významnější.

QR KÓDD

Zákazníci navíc stále mohou využít placení faktur prostřednictvím tzv. QR kódu, o kterém operátor veřejnost informoval letos v únoru. QR kód je samozřejmě umístěn i na elektronické faktuře. Jde o jednoduchou, rychlou a bezchybnou možnost úhrady faktury prostřednictvím aplikace pro mobilní bankovnictví, již klientům zajistí jejich banka.

Více informací na www.t-mobile.cz/vyuctovanielektronicky.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
ROZJEZDEM ROKU 2013 JE SPORTCENTRAL OD ROMANA STERLYHO

Hlavní výherce získal 100 000 Kč a další ceny od partnerů soutěže Zvláštní cenu poroty získala Jana Šmitmajerová s projektem Věci z...

Zavřít