Co je BLESKmobil?

BLESKmobil je předplacená SIM karta, která nabízí volání:

  • Za supevýhodné ceny
  • Kdykoli, kamkoli
  • Bez fíglů
2,50 Kč za 1 min 2,50 Kč /1 min
(cena včetně DPH)
za volání do všech sítí v ČR
1.50 Kč za 1 SMS 1,50 Kč / 1 SMS
(cena včetně DPH)
do všech sítí v ČR
Internet 100 Kč za 30 dní
20 Kč (50 MB) / 1 den
100 Kč (100 MB) / 30 dní

 

Ceník

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Ceník je platný od 2. 12. 2013

A. Obecná část

Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou BLESKmobil. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují 21% DPH.

B. Základní služba

BLESKmobil TARIF

Volání do všech sítí v ČR SMS do všech sítí v ČR MMS do všech sítí v ČR
2,50 Kč 1,50 Kč 5,00 Kč

Při volání v ČR se od spojení hovoru účtuje první celá minuta a pak po vteřinách.

Zóna Cena za minutu
volání do zahraničí
SMS na zahraniční číslo MMS na zahraniční číslo
A 10,00 Kč 5,00 Kč 9,50 Kč
B 20,00 Kč 5,00 Kč 9,50 Kč

Odeslané zprávy (všechny zóny): SMS za 5 Kč MMS za 9,50 Kč

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Účtování v zónách A, B je za započatou minutu a následně po vteřinách.

C. Doplňkové služby

BLESKmobil INTERNET

Na BLESKmobil předplacených kartách je doplňková služba BLESKmobil INTERNET přednastavena. Pokud si účastník neaktivuje tarifní balíček BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den. BLESKmobil Internet na den a BLESKmobil Internet na měsíc zahrnují pouze datová spojení uskutečněná na území ČR. Datová spojení uskutečněná v sítích zahraničních poskytovatelů se účtují sazbou dle tarifu BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ.

PORTÁLY ZDARMA: V rámci doplňkové služby BLESKmobil INTERNET jsou internetové stránky vybraných portálů dostupné z mobilního telefonu zdarma. Funkce je dostupná za použití prohlížeče s přímým přístupem na internet; při použití prohlížeče, který používá proxy server (např. Opera Mini, Opera Mobile), bude přístup zpoplatněn. Bezplatná zóna nezahrnuje internetové stránky, na které bezplatné stránky dále odkazují. Portály zdarma: bleskmobil.cz; blesk.cz; isport.cz; auto.cz

BLESKmobil
Internet
na den
FUP Cena do konce dne BLESKmobil Portály zdarma Max. rychlost stahování
Max. rychlost odesílání
50 MB
do konce dne
20,00 Kč 0,00 Kč 8 Mb/s
2 Mb/s

Cena je účtována za první připojení v daném kalendářním dni bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či množství přenesených dat.

BLESKmobil
Internet
na měsíc
FUP Cena za 30 dnů BLESKmobil Portály zdarma Dodatečná FUP Max. rychlost stahování
Max. rychlost odesílání
100 MB
na 30 dnů
100,00 Kč 0,00 Kč 50 Kč
za 100 MB
8 Mb/s
2 Mb/s

BLESKmobil Internet na měsíc je rekurentní (obnovující se) tarifní balíček, který je aktivován v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS, v internetové nebo hlasové samoobsluze. Aktivaci provedete zasláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET na 999340. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny paušálu. Balíček je poté nutné znovu aktivovat. Dojde-li k vyčerpání FUP, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340, nebo v hlasové samoobsluze, objednat jednorázové rozšíření o dodatečnou FUP 100 MB. Dodatečná FUP má platnost do nejbližšího obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc. Rozšíření FUP je možné objednat opakovaně.

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ – je doplňková služba umožňující využívání služeb BLESKmobil i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming). Službu lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora. Na BLESKmobil předplacených kartách je služba BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ přednastavena.

Zóna Volání v rámci
zóny a do ČR
Příchozí
hovory
SMS MMS Data
EU
(Zóna 1)
7,45 Kč 2,15 Kč 2,45 Kč 9,50 Kč 14,00 Kč / MB
Zbytek Evropy
(Zóna 2)
42,00 Kč 24,00 Kč 12,00 Kč 9,50 Kč 240,00 Kč / MB
Ostatní
(Zóna 3)
66,00 Kč 54,00 Kč 12,00 Kč 9,50 Kč 300,00 Kč / MB
Druh provozu Způsob Účtování
Odchozí hovory v zahraničí
  • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
  • Ceny v Zóně 2 (Zbytek Evropy) a Zóně 3 (Ostatní) jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru. Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách.
  • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
Příchozí hovory v zahraničí
  • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru. Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po vteřinách.
Příjem SMS a MMS v zahraničí
  • Bezplatně
Data
  • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
  • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1554,- Kč s DPH (1284,30 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. BLESKmobil odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
Mohlo by Vás zajímat:  BLESK mobil: první český „virtuál“

EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (VB), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie

Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

Ostatní: Všechny zbývající země

D. Ostatní služby

Bezplatné Volání

BLESKmobil zajišťuje bezplatné volání na čísla tísňových linek 112, 150, 155, 156 a 158, dále pak na Linku bezpečí 116111, Hlasovou samoobsluhu *61, na informační linky v ČR s předvolbou 800 a v zahraničí s předvolbou +800. Na telefonní čísla s předčíslím 800 je možno volat pouze pokud není vyčerpán Kredit.

Volání za zákaznickou linku BLESKmobil je zpoplatněno částkou 20 Kč (včetně DPH) za hovor.

Úkony spojené se Službami

Aktivace, deaktivace služeb a balíčků prostřednictvím SMS
s klíčovým slovem na číslo 999340
0,00 Kč
Dobití SIM karty na BLESKmobil lince pomocí operátora 20,00 Kč
Zjištění hodnoty kreditu a délky jeho platnosti pomocí
speciálního příkazu ve tvaru *161*#
0,00 Kč
Linka pro zákazníky BLESKmobil: 267267061 20,00 Kč

 

Informační služby

Časové informace (+420 606 000 606) 4,80 Kč
Informační linka (Moto info 1224) 10,08 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální
délky volání se účtuje po vteřinách.

14111 (asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických
komunikací); 14112 (přesný čas); 14114 (výsledky her Sportka, Sazka,
Š10 a Euromiliony); 14116 (předpověď počasí); 14144 (Tik Tak, s.r.o.)
6,00 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po minutách.

Spojení s operátorem 1180 – jednorázová cena 15,15 Kč
Spojení s operátorem 1181 – jednorázová cena 10,90 Kč
Spojení s operátorem 1188 – jednorázová cena 15,15 Kč
Spojení s operátorem 1180 – cena za minutu volání 20,20 Kč
Spojení s operátorem 1181 – cena za minutu volání 21,80 Kč
Spojení s operátorem 1188 – cena za minutu volání 20,20 Kč
Spojení s vyhledaným číslem – cena za minutu volání stejně jako hovor s operátorem informační linky

Za volání na Informační linky 1180,1181 a 1188 se účtuje jednorázová cena za spojení s operátorem a dále cena za hovor. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180 a 1181 jsou dvě minuty. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linku 1188 je jedna minuta. Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách. Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky.

Platební transakce

BLESKmobil předplacené karty mají automaticky aktivovanou službu zadávání příkazů platebních transakcí. Kreditem z karty BLESKmobil tak lze platit za zboží a služby poskytované partnery BLESKmobil. Seznam partnerů s kontakty naleznete na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad za takto provedenou platbu vystaví na požádání konkrétní partner BLESKmobil.

Tuto službu – zadávat platební příkazy přes BLESKmobil lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 267 267 061.

Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS), nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba).

Audiotexová volání

Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu a minimální zpoplatněné délce volání.

Premium SMS

Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku prováděné platební transakce v Kč.

V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica jako první poskytla svou síť virtuálnímu operátorovi

Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Dárcovské SMS (DMS)

Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na www.darcovskasms.cz.

m-platba

Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Minimální částka převáděná na základě jedné platební transakce je minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500 Kč s DPH.

Krátkodobá marketingová akce „Volání na jedno“

Každý Účastník BLESKmobil má v období od 7. 11. 2013 do 7. 11. 2014 možnost užívat výhodu dle této akce. Akce je určena pro stávající i nové zákazníky BLESKmobil.

Pokud Účastník v daném období odešle SMS zdarma ve tvaru VOLANI(mezera)XXXXXXXXX na číslo 999340, kde XXXXXXXXX je vybrané 9ti místné mobilní číslo vedené u kteréhokoli poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb působícího na území České republiky (dále Zvýhodněné číslo), získá na období od 7. 11. 2013 do 7. 11. 2014 v rámci volání v České republice výhodu volání na Zvýhodněné číslo za cenu 1 Kč / minutu.

Zvýhodněné hovory se účtují od spojení jako první celá minuta a pak po vteřinách.

Tuto výhodu účastník získá na období trvající od okamžiku doručení SMS potvrzující správné nastavení Zvýhodněného čísla do 7. 11. 2014. V daném období má možnost maximálně 1x za 30 dní Zvýhodněné číslo změnit. Změna Zvýhodněného čísla nebude akceptována, bude-li zaslána změnová SMS dříve, než za 30 dní od data aktivace nebo od data poslední změny Zvýhodněného čísla.

Účastník si může nastavené Zvýhodněné číslo změnit zasláním SMS ve tvaru VOLANI(mezera)XXXXXXXXX na číslo 999340, kde XXXXXXXXX je nové Zvýhodněné číslo.

V případě, že u Zvýhodněného čísla dojde ke změně poskytovatele telekomunikačních služeb, výhoda je automaticky ukončena a volání na toto číslo je zpoplatněno standardní sazbou. Zvýhodněné číslo je nutné znovu nastavit standardním způsobem. Nastavení nového Zvýhodněného čísla je možné pouze v případě, že od poslední změny v nastavení Zvýhodněného čísla již uplynulo 30 dní.

Výhodu nelze převést na jiné telefonní číslo.

Zvýhodněné hovory lze realizovat pouze v případě, že Účastník BLESKmobil se pohybuje na území České republiky. Při pobytu mimo území České republiky se tarifikace řídí dle Ceníku – BLESKmobil Volání v zahraničí.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2 odst. c)-e) nebo čl. 3.2 odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová mobilní čísla poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb působících na území České republiky, tj na SIM karty, které nejsou umístěny v zařízeních, která umožňují propojování hovorů.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Výhody dle této akce nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami nebo výhodami poskytovanými v rámci BLESKmobil předplacené služby.

Krátkodobá marketingová akce – „PŘIDEJTE SE K NÁM“

Nový Účastník, který splní následující podmínky, má nárok na získání bonusového kreditu ve výši 150 Kč:

Účastník si zakoupí novou SIM kartu BLESKmobil v období od 3.12.2013 do 6.1.2014, do konce tohoto období si ji též aktivuje a následně zašle nejdéle do 6.1.2014 do 23:59 hodin unikátní kód, který získá ze stíracího kuponu z titulní strany novin Blesk ze dne 3.12.20013.

nebo

Účastník si zakoupí novou SIM kartu BLESKmobil v období od 17.12.2013 do 6.1.2014, do konce tohoto období si ji též aktivuje a následně zašle nejdéle do 6.1.2014 do 23:59 hodin unikátní kód, který získá ze stíracího kuponu z titulní strany novin Blesk ze dne 17.12.20013.

SIM karta se aktivuje uskutečněním volání, zasláním SMS nebo přihlášení k internetu.

Unikátní kód musí být zaslán formou bezplatné SMS ve tvaru BONUS 8-místný kód na číslo 999340 (mezi BONUS a KÓDEM je mezera).

Bonusový kredit bude účastníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS a jeho připsání bude potvrzeno formou SMS.

Mohlo by Vás zajímat:  BLESK mobil: první český „virtuál“

Kód lze využít pouze jedenkrát. Pro telefonní číslo lze využít pouze jeden kód.

Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost bonusového kreditu je podmíněna platností běžného kreditu a činí maximálně 180 dní.

Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem a do jeho vyčerpání nelze využívat Informační služby a Platební transakce.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Příloha č.1.

Mezinárodní volání – Zóna A

Název Cena hovoru
na zahraniční číslo
Způsob účtování
Evropa 10,00 Kč 60+1

 

Země spadající do Zóny A:

+355 Albánie +376 Andorra +32 Belgie
+375 Bělorusko +387 Bosna a Hercegovina +359 Bulharsko
+382 Černá hora +45 Dánsko +372 Estonsko
+298 Faerské ostrovy +358 Finsko +33 Francie
+350 Gibraltar +385 Chorvatsko +353 Irsko
+354 Island +39 Itálie / Vatikán +357 Kypr
+423 Lichtenštejnsko +370 Litva +371 Lotyšsko
+352 Lucembursko +36 Maďarsko +389 Makedonie
+356 Malta +373 Moldavsko +377 Monako
+49 Německo +31 Nizozemsko +47 Norsko
+48 Polsko +351 Portugalsko +43 Rakousko
+40 Rumunsko +30 Řecko +378 San Marino
+421 Slovensko +386 Slovinsko +381 Srbsko
+34 Španělsko +46 Švédsko +41 Švýcarsko
+90 Turecko +380 Ukrajina +44 Velká Británie

 

Mezinárodní volání – Zóna B

Název Cena hovoru
na zahraniční číslo
Způsob účtování
Zbytek světa 20,00 Kč 60+1

 

Země spadající do Zóny B:

+7840, +7940 Abcházie +93 Afghánistán +213 Alžírsko +1684 Americká Samoa +244 Angola
+1264 Anguilla +1268 Antigua a Barbuda +599 Antily Nizozemské +54 Argentina +374 Arménie
+297 Aruba +247 Ascension +61 Austrálie +994 Ázerbájdžán +1242 Bahamy
+973 Bahrajn +880 Bangladéš +1246 Barbados +95 Barma (Myanmar) +501 Belize
+229 Benin +1441 Bermudy +975 Bhútán +591 Bolívie +267 Botswana
+55 Brazílie +673 Brunej +226 Burkina Faso +257 Burundi +682 Cookovy ostrovy
+235 Čad +86 Čína +243 Dem. rep. Kongo +246 Diego Garcia +1809 Dominikánská republika
+1767 Dominica +253 Džibuti +20 Egypt +593 Ekvádor +291 Eritrea
+251 Etiopie +500 Falklandy +679 Fidži +63 Filipíny +689 Francouzská Polynésie
+241 Gabun +220 Gambie +233 Ghana +1473 Grenada +299 Grónsko
+995 Gruzie +590 Guadeloupe +1671 Guam +502 Guatemala +224 Guinea republika
+245 Guinea-Bissau +594 Guyana Francouzská +509 Haiti +504 Honduras +852 Hongkong
+56 Chile +91 Indie +62 Indonésie +964 Irák +98 Írán
+972 Izrael +1876 Jamajka +81 Japonsko +967 Jemen +27 Jižní Afrika
+211 Jižní Súdán +962 Jordánsko +1345 Kajmanské ostrovy +855 Kambodža +237 Kamerun
+1 Kanada +238 Kapverdy +974 Katar +732 Kazachstán +254 Keňa
+686 Kiribati +850 KLDR +57 Kolumbie +269 Komory a Mayotte +242 Konžská republika
+592 Koop. rep. Guyana +82 Korejská republika +506 Kostarika +53 Kuba +965 Kuvajt
+996 Kyrgyzstán +856 Laos +266 Lesotho +961 Libanon +231 Libérie
+218 Libye +863 Macao +261 Madagaskar +60 Malajsie +265 Malawi
+960 Maledivy +223 Mali +212 Maroko +692 Marshallovy ostrovy +596 Martinik
+222 Mauretánie +230 Mauritius +52 Mexiko +691 Mikronésie +976 Mongolsko
+1664 Montserrat +258 Mosambik +264 Namibie +674 Nauru +977 Nepál
+227 Niger +234 Nigérie +505 Nikaragua +683 Niue +1670 Northen Marianas
+687 Nová Kaledonie +64 Nový Zéland +968 Omán +92 Pákistán +680 Palauská republika
+970 Palestina +507 Panama +1284 Panenské ost. Britské +1340 Panenské ost. USA +675 Papua-Nová Guinea
+595 Paraguay +51 Peru +225 Pobřeží Slonoviny +1787, +1939 Portoriko +262 Réunion
+240 Rovníková Guinea +7 Rusko +250 Rwanda +503 Salvador +685 Samoa
+1721 San Martín +508 Sanit Pierre a Miquelon +966 Saudská Arábie +221 Senegal +248 Seychely
+232 Sierra Leone +65 Singapur +252 Somálsko +971 Spoj. Arabské Emiráty +94 Srí Lanka
+236 Středoafrická Rep. +249 Súdán +597 Surinam +290 Svatá Helena +1869 Svatý Kryštof a Nevis
+1758 Svatá Lucie +239 Sv. Tomáš a Princův ostr. +1784 Sv. Vincenc a Grenadiny +268 Svazijsko +963 Sýrie
+677 Šalamounovy ostrovy +992 Tádžikistán +886 Taiwan +255 Tanzanie +66 Thajsko
+228 Togo +690 Tokelau +676 Tonga +1868 Trinidad a Tobago +216 Tunisko
+993 Turkmenistán +1649 Turks a Caicos +688 Tuvalu +256 Uganda +598 Uruguay
+1 USA +998 Uzbekistán +678 Vanuatu +58 Venezuela +84 Vietnam
+670 Východní Timor +681 Wallis a Futuna +260 Zambie +263 Zimbabwe

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O AIM mobil

O nás Již od roku 2007 provozujeme síť AIM, která poskytuje domácnostem i firmám přístup k internetu, chytré digitální televizi...

Zavřít