Úvod connectica

Když se řekne virtuální operátor, málokdo si vůbec dokáže představit a dohledat, kdo stojí v jeho čele, kdo řídí to a kdo zase tamto. Je to velká skupina lidí, kteří pracují (pokud možno) na všem a společně. Connectica na to jde ale trochu jinak. Na pozadí tohoto virtuálního operátora stojí jedna jediná fyzická osoba – pan Radek Vymazal z Prostějova. Za fungování společnosti ručí celým svým majetkem a jeho hlavním “motorem“ je prozákaznický přístup a spravedlivé jednání ke všem zúčastněným. Operátor Connectica využívá sítí T-Mobile v zastoupení společnosti GTS Czech. Má ale takový projekt vůbec šanci na úspěch? Na to se pokusíme odpovědět v dnešním pohledu.

Radek Vymazal Connectica
Connectica: tak trochu jiný virtuální operátor v zastoupení Radka Vymazala

Úvodní informace

Ještě než se dostaneme k celkové nabídce virutálního operátora Connectica, je důležité ujasnit si několik informací. Tak zprvu, tarifní zvýhodnění, které pan Radek Vymazal nabízí, jsou bez jakéhokoliv úpisu, což je v dnešní době vcelku pozitivní zpráva. Je nutné si však uvědomit, jakým stylem celý proces využívání těchto tarifních zvýhodnění funguje. Tento hybridní styl by se dal označit jako kredit-paušál – vždy k prvnímu dni daného měsíce dojde ke stržení částky za zvolený balíček a následnému přičtení volných jednotek, které se k danému tarifnímu zvýhodnění váží. Po vyčerpání volných jednotek, systém automaticky přejde na zpoplatnění každé odeslané SMS zprávy a každé provolané minuty dle sazebníku, který si uvedeme později. Pokud se však stane, že se váš přednabitý kredit dostane na nulovou hodnotu, nebo dokonce do záporných hodnot, dojde automaticky k pozastavení služeb, a to i pokud na vašem účtu zbývají volné jednotky na volání (příchozí hovory jsou pak dostupné po dobu 30 dnů, bez ohledu na výši kreditu, po 30 dnech dojde k oboustranné blokaci a SIM nebude aktivní, dokud nebude znovu nabit kredit – poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat si poplatek za práci navíc). Systém je tedy trochu složitější, než na co jsme zvyklí, jak si ale povíme, má své opodstatnění. Pokud vám naše vysvětlení kreditového systému nestačí, mohlo by vám pomoci následující vysvětlení přímo od zástupce společnosti: info.

Connectica
Jak funguje systém plateb?

Obrana proti takovémuto postupu je jasná: přednabít si kredit několikanásobně větší částkou, než je cena samotného zvýhodněného balíčku, což v konečném důsledku doporučuje i samotný zástupce společnosti, Radek Vymazal. Tento krok je pochopitelný, jedná se o logickou obranu proti neplatičům. Další důležitou informací je tarifikace: ta byla ještě donedávna formou 60+60, čili zpoplatněna byla celá minuta již od samého počátku až do konce daného hovoru. Tento princip účtování je velice nepříjemný, v konečném důsledku zvedá minutovou sazbu zhruba o 30%. Naštěstí se daly věci do pohybu a s tím přišel i nový styl účtování, konkrétně 60+1. První minutu zaplatíte celou, další minuta je účtována po vteřinách. Bohužel, tento způsob účtování funguje pouze pro volání do ostatních sítí, v případě volání do vlastní sítě zůstává tarifikace 60+60 (ano, nejedná se o omyl). Dodejme, že i když samotný virtuální operátor Connectica funguje v sítích T-Mobile, nepočítá se volání z T-Mobilu do sítí Connecticy za volání do stejné sítě. Základní princip fungování jsme si tedy poodkryli, nyní se podíváme na celkovou nabídku, proces objednávky a samozřejmě také na samotnou SIM kartu, kterou obdržíte.

Nabídka GSM tarifů

Celková nabídka zahrnuje 6 balíčků GSM tarifů a od svého vzniku prošla celkem razantní obměnou. Pro snadnější orientaci jsou tarifní zvýhodnění pojmenovány podle toho, co zvýhodňují a jaká je jejich konečná měsíční cena včetně DPH. Nabídka tarifních zvýhodnění by se tedy dala rozdělit do dvou částí. Pokud si chcete zvýhodnit volání, sáhnete po prvních třech balíčcích (Tarif 50 volání, Tarif 100 volání, Tarif 200 volání), ve kterém máte volné jednotky pro volání do všech sítí. U nejnižšího balíčku za 50 Kč je to 10 volných minut, u balíčku za 100 Kč je to 50 volných minut a u nejvyššího balíčku za 200 Kč dostanete 120 volných minut pro volání do ostatních sítí.

Pokud si potřebujte zvýhodnit SMS zprávy a volání vás tolik nezajímá, máte opět na výběr ze tří možností (Tarif 49 SMS, Tarif 99 SMS a tarif 199 SMS), ve kterém máte naopak volné SMS zprávy do všech sítí, volné minuty zde nejsou. Počet volných SMS je opět odstupňován. V nejnižším balíčku naleznete 12 volných SMS zpráv, u balíčku Tarif 99 SMS naleznete 55 volných SMS zpráv a u nejdražšího balíčku za 199 Kč získáte 150 volných SMS zpráv. Kompletní výčet naleznete přehledněji v následující tabulce.

Tarif 50 volání Tarif 100 volání Tarif 200 volání Tarif 49 SMS Tarif 99 SMS Tarif 199 SMS
Cena měsíčně 50 Kč 100 Kč 200 Kč 49 Kč 99 Kč 199 Kč
Volné jednotky 10 minut 50 minut 120 minut 12 SMS 55 SMS 150 SMS
Volání ve vlastní síti 0,49 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Volání do ostatních sítí 1,49 Kč 1,49 Kč 1,49 Kč 1,49 Kč 1,49 Kč 1,49 Kč
SMS ve vlastní síti 0,58 Kč 0,58 Kč 0,58 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
SMS do ostatních sítí 1,39 Kč 1,39 Kč 1,39 Kč 1,39 Kč 1,39 Kč 1,39 Kč
Cena MMS 3,99 Kč 3,99 Kč 3,99 Kč 3,99 Kč 3,99 Kč 3,99 Kč
Nutnost úvazku?
Tarifikace 60+1 60+1 60+1 60+1 60+1 60+1

Překvapí cena za MMS, která je do všech sítí za 3,99 Kč. Po vyčerpání volných jednotek na volání (v případě, že v daném balíčku jsou) platíte 1,49 Kč za minutu hovoru, což je příznivá cena. Mírně se liší také cena volání do vlastních sítí. V případě, že máte některý z balíčků, které zvýhodňují volání, je cena SMS zprávy do vlastní sítě 0,58 Kč. V případě, že máte zvýhodněné SMS zprávy, je cena SMS zprávy do vlastní sítě 0,49 Kč. Ceny SMS zpráv do ostatních sítí se nijak neliší, vždy zaplatíte 1,39 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu. Zde si také pokusíme vysvětlit, jak funguje systém plateb. Pokud se rozhodnete pro balíček například Tarif 49 SMS za 49 Kč měsíčně, je dobré přednabít si částkou například 250 Kč. Samotný tarif vás vyjde na 49 Kč, zbylých 201 Kč vám zůstává na čerpání SMS zpráv nad rámec tarifu a samozřejmě také volání. U “SMS“ balíčků totiž, jak už víme, žádné volné minuty nezískáte. Nevyčerpané jednotky z daného měsíce se bohužel nepřevádějí, propadají bez možnosti náhrady. To je trochu škoda.

Nabídka datových balíčků

V dnešní době chytrých telefonů to ale samozřejmě není pouze o SMS zprávách a o volání, podíváme se tedy na nabídku datového zvýhodnění. I v tomto případě máte celkem 6 různých možností. První možností je balíček bez jakéhokoliv datového zvýhodnění (Data 0 MB), logicky za 0 Kč. Prvním datovým balíčkem je ten s názvem Data 50 MB, ten vás vyjde na 45 Kč měsíčně včetně DPH a jak samotný název napovídá, získáte 50 MB FUP limitu. Druhý balíček s názvem Data 100 MB pak vyjde na 75 Kč měsíčně, balíček Data 500 MB na 201 Kč měsíčně, balíček Data 1 000 MB na 261 Kč měsíčně a balíček Data 3 000 MB na 481 Kč měsíčně. Název balíčku tedy vždy určuje, kolik volného FUP limitu získáváte, což je v konečném důsledku velice přehledná záležitost.

Data 0 MB Data 50 MB Data 100 MB Data 500 MB Data 1 000 MB Data 3 000 MB
FUP limit 50 MB 100 MB 500 MB 1 000 MB 3 000 MB
Cena balíčku 0 Kč 45 Kč 75 Kč 201 Kč 261 Kč 481 Kč
Rychlost po vyčerpání FUPu blokace blokace 64/16 kB/s 64/16 kB/s 64/16 kB/s

U datových balíčků s názvem Data 50 MB a Data 100 MB zamrzí fakt, že po vyčerpání volného FUP limitu (50 nebo 100 MB) dojde k blokaci služby a dále již nemůžete internetové připojení využívat. Data si však na vyžádání můžete dokoupit (1 × měsíčně, cena obnovy balíčku nemusí odpovídat jeho pravé hodnotě). U balíčků Data 200, Data 1 000 a Data 3 000 MB dojde pouze ke snížení rychlosti na 64/16 kB/s, což postačí alespoň pro zběžnou kontrolu e-mailové pošty nebo návštěvu některé webové stránky v její mobilní verzi. V případě, že nemáte aktivované žádné datové zvýhodnění a pokusíte se připojit k internetu, žádnou stránku nenačtete – pro správné fungování musí být aktivní některý z datových balíčků, žádný denní balíček bohužel vzhledem k náročnosti takového provozu v síti Connectica nehledejte.

Objednávka

Po zvolení vámi vybraného GSM tarifního zvýhodnění a případně datového balíčku zbývá uskutečnit samotnou objednávku. Objednávku snadno zadáte pomocí tohoto formuláře přímo na stránkách virtuálního operátora Connectica.

Connectica objednávka Connectica objednávka
Proces objednávky u virtuálního operátora Connectica

Kromě vašich údajů, jako je jméno, adresa, rodné číslo, telefon a e-mail je také nutné zadat, jestli chcete nové číslo nebo zda máte zájem o přechod se svým stávajícím číslem (zpoplatněná služba, o tom ale až později). Celý proces přechodu trvá maximálně 7 dní. Dále si zvolíte vybrané balíčky (GSM a datový balíček) a zvolíte částku k přednabití. Jak jsme již informovali, nejlépe 3-5 x více, než je cena vybraných balíčků. Následně stačí objednávku odeslat, na e-mail dojde potvrzení a dozvíte se také další instrukce (na jaký účet zaplatit přednabitý kredit, informace o zaslání druhé smlouvy atd.) – v případě jakýchkoliv nejasností s vytvářením objednávky můžete kontaktovat zástupce společnosti na telefonním čísle 730 330 008. Další informace získáte na Facebooku, kde můžete vaše dotazy také pokládat, Connecticu můžete sledovat také na Google .

Potvrzení objednávky a další postup – Connectica (97,31 KB, docx)

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Mobilní operátor CENTROPOL jako první virtuál otevírá pobočky

  CENTROPOL jako jeden z prvních virtuálních operátorů začal budovat vlastní pobočky, kde budou moci zákazníci vyřizovat záležitosti spojené s...

Zavřít