Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 12. března 2014 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 83,65 % akcií, a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady Martina Štefunka, Ladislava Bartoníčka a Vladimíra Mlynáře, kteří do ní byli již dříve kooptováni. Valná hromada zároveň z dozorčí rady odvolala Lubomíra Vindušku, Antonína Botlíka a Jiřího Trupla.

V návaznosti na odvolání třech členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti vznikne nová platforma pro dialog se zaměstnanci. „Pro naši firmu je velmi důležité, aby i nadále pokračovala diskuse mezi vrcholnými orgány společnosti a zástupci zaměstnanců na tak dobré úrovni jako doposud. Proto nově vznikne Rada pro sociální dialog, která bude přímo podřízena dozorčí radě a bude se skládat ze zástupců statutárních orgánů společnosti a zástupců zaměstnanců,“ říká Ctirad Lolek, ředitel společnosti Telefónica pro lidské zdroje.

Valná hromada dále zvolila za členy výboru pro audit Martina Štefunka, Ondřeje Chaloupeckého a Radka Neužila.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností PPF Arena 2 B.V. Došlo například ke změnám v počtu členů orgánů společnosti, a to k snížení počtu členů představenstva ze současných sedmi na pět, snížení počtu členů dozorčí rady ze současných devíti na tři a snížení počtu členů výboru pro audit ze současných pěti na tři členy.

Valná hromada také schválila ponechání stávajícího názvu obchodní firmy prozatím beze změny, tedy Telefónica Czech Republic, a.s.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica Czech Republic ve třetím čtvrtletí dále posílila svou pozici

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-MOBILE ZAČNE S LTE POKRÝVÁNÍM VENKOVA V PLZEŇSKÉM KRAJI

Z venkovských oblastí začne operátor pokrývat jako první okres Plzeň-jih Maximální rychlost LTE v Mladé Boleslavi byla zvýšena na 150/50...

Zavřít